Maintenance 2019 - Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji

- | Targi krajowe | Kraków

W dniach 2-3 października w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 odbędą się 10. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance.

Maintenance 2019 - Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji

Jak zwykle pojawią się na nich wystawcy z Polski i całej Europy, prezentując najnowsze rozwiązania, usługi i produkty przygotowane dla branży. Od wielu lat pokazywane na targach rozwiązania techniczne pomagają spełniać coraz wyższe wymagania niezawodności i efektywności stawiane przed służbami utrzymania ruchu w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Maintenance to także duża porcja wiedzy, dostarczanej uczestnikom i gościom dzięki merytorycznym wykładom, seminariom i warsztatom prowadzonym przez praktyków, również w ramach Jesiennej Szkoły Utrzymania Ruchu.

Organizatorzy podzielili zakres targów na cztery obszary tematyczne:

  • Strefa Przemysł 4.0 – prezentująca jeden z najgorętszych tematów dotyczących automatyzacji, robotyzacji i utrzymania ruchu, skupiającą najnowsze rozwiązania i technologie dla przemysłu z zakresu IoT;

  • Strefa ATEX – skupiająca rozwiązania techniczne, które ograniczają tworzenie się atmosfer wybuchowych, z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi oraz z urządzeniami przeznaczonymi do pracy w strefach zagrożonych wybuchem;

  • Strefa outsorcingu – zostaną tu zaprezentowane usługi sprawowania przez firmy zewnętrzne pieczy nad utrzymaniem ruchu w zakładzie produkcyjnym, mające na celu optymalizację kosztów przy jednoczesnej poprawie efektywności prowadzonych działań – czy to w zakresie całościowego, czy też obszarowego utrzymania ruchu (np. w odniesieniu do gospodarki mediami przemysłowymi, diagnostyki, czyszczenia przemysłowego);

  • Strefa Filtry (nowość!) – skierowana do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych projektowaniem, rozwojem, zakupem i sprzedażą urządzeń oraz usług związanych z filtrowaniem i separacją, co stanowi odpowiedź na problemy branży z dużą różnorodnością rozmiarów cząstek ziaren w procesach obróbki i produkcji.

Rok temu w targach wzięło udział 209 wystawców z jedenastu krajów i prawie 3 tys. gości – specjalistów reprezentujących najliczniej branżę spożywczą (15% odwiedzających), produkcji materiałów budowlanych (14%) i chemiczną (12%).