ENERGETICS 2019 – Lubelskie Targi Energetyczne

- | Targi krajowe | Lublin

ENERGETICS to ważne spotkanie branży energetycznej w Polsce – jego istotą jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń specjalistów z Polski i zagranicy. Wśród uczestników znajdą się m.in. przedstawiciele zakładów energetycznych, biur projektowych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy.

ENERGETICS 2019 – Lubelskie Targi Energetyczne

ENERGETICS to również liczne konferencje, prelekcje i szkolenia, na których poruszane są tematy aktualne i ważne dla branży energetycznej.

Dodatkowym atutem jest lokalizacja targów na Lubelszczyźnie i w obszarze Makroregionu Wschodniego – tu umiejscowione są liczne inwestycje związane z modernizacją infrastruktury energetycznej oraz ze zwiększeniem wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, a także siedziby wielu ważnych podmiotów branży energetycznej. Istotna jest również bliskość ważnych dla energetyki rynków ukraińskiego i białoruskiego.

Zakres tematyczny podzielono na dwa główne bloki:

Elektroenergetyka i elektrotechnika

 • wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej,
 • przetwarzanie energii,
 • urządzenia rozdzielcze i łączeniowe,
 • urządzenia zabezpieczające i instalacje odgromowe,
 • urządzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne,
 • sieci i instalacje elektryczne,
 • automatyka,
 • osprzęt eksploatacyjny i narzędzia,
 • kable i przewody,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • informatyka w energetyce,
 • utrzymanie ruchu.

Energetyka alternatywna i odnawialna

 • energia wodna, wiatrowa, słoneczna, wód geotermalnych, biomasa,
 • technologie pozyskiwania energii odnawialnej,
 • systemy oszczędzania zasobów energetycznych.