Advanced Engineering - wystawa zaawansowanych technologii inżynieryjnych

- | Konferencja | Tampere (Finlandia)

Fińska edycja organizowanej od 2017 r. w Norwegii wystawy Advanced Egineering stanowiącej miejsce branżowych spotkań służących rozwojowi sektora rozwiniętych technologii i inżynierii jutra.

Advanced Engineering - wystawa zaawansowanych technologii inżynieryjnych

Reprezentowane sektory to: elektronika, automatyka, robotyka, technologie wytwarzania, inżynieria produkcji. Organizatorzy spodziewają się udziału wystawców i specjalistów związanych m.in. z prototypowaniem i projektowaniem urządzeń, wytwarzaniem przyrostowym (3D), robotyką, inżynierią wodną i zaawansowaną elektroniką.