LOPEC – wystawa i konferencja na temat technologii obwodów drukowanych

- | Konferencja | Monachium (Niemcy)

LOPEC to ważne wydarzenie dla specjalistów z branży technologii obwodów drukowanych. W Monachium spotykają się elektronicy, inżynierowie i użytkownicy końcowi z całego świata, aby zaprezentować i omówić najnowsze rozwiązania oraz wyniki badań, a także określić wyzwania, przed którymi stoją firmy.

LOPEC – wystawa i konferencja na temat technologii obwodów drukowanych

Blisko 200 prezentacji w wykonaniu ekspertów z ponad 20 krajów zapewnia potężną dawkę zaktualizowanych i sprawdzonych informacji pochodzących zarówno z rynku, jak i z pracowni badawczo-projektowych. Tematyka jest podzielona na trzy główne bloki merytoryczne, dostosowane do zainteresowań uczestników:

  • biznesowy - w jego ramach odbywają się konferencje skoncentrowane na strategiach i modelach biznesowych oraz na analizach rynku;
  • techniczny - dotyczy spotkań ukierunkowanych na przemysł i aplikacje, a także promocji rozwoju produktów i sektorów biznesowych;
  • naukowy - forum, na którym badacze omawiają najnowsze koncepcje i wyniki swoich prac.