HAM Radio - wystawa radiokomunikacji amatorskiej

- | Konferencja | Friedrichshafen (Niemcy)

HAM Radio to międzynarodowa wystawa dotycząca amatorskiego radia. Odbędzie się we Friedrichshafen, już po raz czterdziesty czwarty, i potrwa trzy dni.

HAM Radio - wystawa radiokomunikacji amatorskiej

Radioamatorzy z całego świata spotykają się co roku we Friedrichshafen, aby porozmawiać o tym, jak ich hobby łączy ludzi. HAM Radio służy jako platforma, na której entuzjaści radia mogą wymieniać informacje i doświadczenia, a przy okazji zapoznać się z ofertą sprzętu dla radioamatorów. Ważnym elementem jest też propagowanie tej formy spędzania wolnego czasu wśród młodzieży.

Jako jedna z największych amatorskich wystaw radiowych na świecie - obok Hamvention Dayton w Ohio (USA) i Ham Fair w Tokio (Japonia) - HAM Radio przyciąga wystawców i gości z ponad 32 krajów z całego świata. Szczególną cechą wydarzenia jest połączenie w jednej ekspozycyjnej przestrzeni stoisk wystawców komercyjnych z ofertą przedstawicieli światowych stowarzyszeń sieciowych oraz z największym europejskim targiem sprzętu radiowego, w którym bierze udział ok. 280 uczestników z kilkunastu krajów.