Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Hi - Scandinavian Industry Expo - targi przemysłowe

- | Targi zagraniczne | Herning (Dania)

hi – odbywające się w tym roku między 1 a 3 października, w duńskim Herning – to największa skandynawska wystawa dotycząca technologii i przemysłu.

Hi - Scandinavian Industry Expo - targi przemysłowe

Główny zakres tematyczny targów obejmuje cztery obszary:

  • automatyzacja i robotyka;
  • narzędzia, sprzęt spawalniczy i urządzenia do produkcji;
  • łańcuch dostaw;
  • logistyka wewnętrzna.