MSV - Międzynarodowe Targi Maszynowe

- | Targi zagraniczne | Brno (Czechy)

Odbywające się w Brnie Międzynarodowe Targi Maszynowe są jednymi z najważniejszych targów przemysłowych w Europie Środkowej. Każdego roku uczestniczy w nich ponad 1600 wystawców i 80 tys. odwiedzających – w tym specjalistów z branży maszynowej oraz szefów i menedżerów firm. Ponad połowa wystawców i 10% gości pochodzi z zagranicy.

MSV - Międzynarodowe Targi Maszynowe

Podczas MSV reprezentowane są wszystkie kluczowe obszary przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego. Głównym tematem jest Przemysł 4.0 oraz fabryka cyfrowa, czyli digitalizacja produkcji – jeden z głównych kierunków procesu innowacji.

Targi uzupełnia ciekawy program imprez towarzyszących, obejmujący profesjonalne konferencje, seminaria i warsztaty dotyczące aktualnych tematów technicznych, biznesowych oraz ekonomicznych.

W 2019 r. wraz z MSV odbywają się Targi Transportu i Logistyki oraz targi ENVITECH, których najważniejszym tematem jest gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne korzystanie z zasobów, czyli trend, który stanowi jeden z priorytetowych obszarów zrównoważonego rozwoju.