Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

SPS IPC Drives - targi komponentów automatyki

- | Targi zagraniczne | Norymberga (Niemcy)

SPS – smart production solutions jest wiodącą europejską wystawą poświęconą automatyce oraz urządzeniom elektrycznym dla automatyki, wzbogaconą o program prezentacji i dyskusji, w tym konferencję dotyczącą Przemysłu 4.0. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 26-28 listopada, jak zwykle w Norymberdze.

SPS IPC Drives - targi komponentów automatyki

Targi obejmują zarówno poszczególne elementy automatyki, jak i kompletne systemy oraz rozwiązania zintegrowane, czyli całe spektrum inteligentnej i cyfrowej automatyzacji – od prostych czujników po inteligentne całościowe rozwiązania, uwzględniające zarówno to, co jest już obecnie możliwe do realizacji, jak i tworzącą się dopiero wizję w pełni zdigitalizowanego świata przemysłowego. Główny nacisk kładziony jest oczywiście na praktyczne rozwiązania dla konkretnego obszaru działalności.