Aplikacje graficzne: STM32F7, TFT oraz TouchGFX

| Szkolenie | Gdańsk

Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poświęcone tematyce aplikacji wykorzystujących interfejsy graficzne oraz środowisku TouchGFX, które jest unikalnym frameworkiem pozwalającym na zastosowanie efektownych rozwiązań graficznych w urządzeniach o niewielkich zasobach sprzętowych. Dzięki TouchFGX czas wdrożenia nowoczesnych rozwiązań graficznych można znacząco zredukować.

Aplikacje graficzne: STM32F7, TFT oraz TouchGFX

Szkolenie składa się z dwóch części. W pierwszej omówione zostaje rozwiązanie TouchGFX a w drugiej części realizowane są praktyczne warsztaty w oparciu o zestawy ewaluacyjne STM32Discovery.

Wymagania:

Do realizacji części praktycznej niezbędny jest:

  • Laptop z systemem Windows Xp/Vista/7/8/10 z uprawnieniami administratora.
  • Własny kabel Mini-USB.
  • ST-link utility.
  • TouchGFX.
  • TouchGFX DESIGNER.
  • Visual Studio C++ 2015.

Firma Masters zwraca koszt szkolenia dla klientów, którzy zarejestrowali lub zdecydują się na rejestrację projektu w oparciu o STM32, a następnie wdrożą projekt do produkcji i dokonają zakupu tych elementów w firmie Masters.