VII Kurs Kompatybilności Elektromagnetycznej

- | Szkolenie | Poznań | Centrum Szkoleniowe ASTAT

Projektowanie płytek drukowanych z uwzględnieniem aspektów EMC – kurs połączony z warsztatami praktycznymi Applying Practical EMI Design and Troubleshooting Techniques.

VII Kurs Kompatybilności Elektromagnetycznej

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest zarówno do doświadczonych inżynierów projektujących urządzenia i układy scalone, jak i inżynierów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w dziedzinie EMC. Stanowi on unikatowe połączenie teorii, studium przykładowych aplikacji oraz demonstracji z wykorzystaniem urządzeń, opisujących strategie efektywnego projektowania płytek PCB, eliminujących problemy EMC. Wykorzystując ponad 30 letnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów EMC, prelegent Lee Hill, w przystępny sposób przedstawia wiedzę z zakresu rozpoznawania, rozwiązywania oraz unikania problemów związanych z EMI. Demonstracje prowadzone na urządzeniach takich jak analizator oraz generator widma czy oscyloskop zilustrują zjawiska sprzęgania pojemnościowego i indukcyjnego, pętli masy PCB, emisji promieniowanej, anten wysokich częstotliwości i wiele innych. Omówione zostaną wybrane przykłady „dobrych i złych” projektów z masą jednopunktową i wielopunktową oraz przykłady rzeczywistych problemów, które rozwiązane zostały w przeszłości, ponadto analizie poddane zostaną wybrane noty aplikacyjne układów scalonych.

Zakres tematyczny:

 • Analiza i rozwiązywanie problemów z zakłóceniami przy użyciu modelów i schematów elektrycznych;
 • Minimalizacja promieniowanych EMI poprzez umiejętne projektowanie połączeń sygnałowych o niskiej indukcyjności;
 • Zrozumienie zjawiska pętli masy, jak je reprezentować w schemacie zastępczym i jak je eliminować;
 • Jasna identyfikacja i zarządzanie trzema różnymi typami „masy” na schematach i w rzeczywistych obwodach;
 • Identyfikacja „przypadkowych anten” w nowych projektach;
 • Zrozumienie i pomiary prądów typu common-mode przy problemach z emisją i opornością;
 • Właściwe umiejscowienie kondensatorów odsprzęgających w celu uzyskania najlepszych parametrów dla danego układu warstw, na podstawie najnowszych osiągnięć naukowych;
 • Wyjaśnienie zalet i wad różnych układów warstw PCB, wiedza gdzie prowadzić, a gdzie nie prowadzić ścieżki z sygnałem wysokie;
 • Kontrola indukcyjności ścieżki w celu uzyskania integralności sygnałów oraz niskiej emisji;
 • Właściwa identyfikacja możliwych dróg propagacji zaburzeń, które mogą zakłócić pracę PCB oraz odpowiednie rozwiązania;
 • Wyjaśnienie zagadnień związanych z rozdzieleniem płaszczyzn masy oraz jak właściwie stosować rozdział masy;
 • Właściwy wybór i umiejscowienie złącz oraz przypisanie sygnałów w celu uzyskania najniższych przesłuchów, najlepsza integralność sygnałów i najmniejsza emisja EMI;
 • Identyfikacja indukcyjności wzajemnej i polepszenie skuteczności kondensatorów filtrujących;
 • Identyfikacja dobrych i złych praktyk projektowych na podstawie podglądu układu płytki PCB.

Zapewniamy:

 • Udział w 4-dniowym kursie (wykłady, case study, warsztaty);
 • Wydrukowane materiały szkoleniowe;
 • Imienny certyfikat ukończenia kursu;
 • Catering w przerwach kursu (lunch, przerwy kawowe);
 • Wieczorne atrakcje połączone z kolacjami.

Koszt:

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi od 3 500 zł netto/os. (4 305 zł brutto/os.).
Płatne przelewem na konto bankowe firmy ASTAT sp. z o.o.