Kurs kompleksowy Altium Designer - Projektowanie PCB

- | Szkolenie | Bielsko-Biała | ul. Bystrzańska 94 1, 43-309 Bielsko-Biała

Kompleksowe projektowanie płytki PCB.

Kurs kompleksowy Altium Designer - Projektowanie PCB

Przeznaczony jest dla użytkowników, którzy mają przynajmniej podstawe umiejętności z zakresu projektowania PCB i chcą poszerzyć swoją wiedzę, bądź też zamierzają wykorzystywać program Altium Designer profesjonalnie.

Omawiane są zagadnienia obejmujące cały proces tworzenia płytki PCB - od schematu, poprzez projektowanie PCB, na generacji danych wyjściowych kończąc - w formie niezbędnej do jego skutecznego wykorzystania w pracy.

Weź udział!