XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki

- | Konferencja | Darłowo

W dniach 2-6 czerwca 2019 r. w Darłowie odbędzie się XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki, pod honorowym patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Głównym organizatorem wydarzenia jest Akademia Morska w Gdyni, która kontynuuje tradycję spotkań naukowych rozpoczętą siedemnaście lat temu przez Politechnikę Koszalińską.

XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki

Wzorem lat poprzednich na konferencji odbędą się: sesje specjalne, prezentacje referatów plenarnych przygotowanych przez wybitnych naukowców oraz referaty zwykłe i prezentacje plakatowe.

Komitet Naukowy - skupiający grono kilkudziesięciu wybitnych profesorów reprezentujących znaczące ośrodki naukowe w Polsce - zamierza, podobnie jak poprzednio, zarekomendować wyróżnione prace do druku w renomowanych czasopismach, takich jak: Archives of Electrical Engineering, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, International Journal of Electronics and Telecomunications, Metrology and Measurements Systems, Opto-Electronics Review, Przegląd Elektrotechniczny, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni.

Grupy tematyczne konferencji:

  • materiały i technologie elektroniczne;
  • elementy elektroniczne;
  • układy analogowe;
  • układy cyfrowe;
  • energoelektronika;
  • optoelektronika;
  • szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność;
  • zastosowania układów elektronicznych;
  • systemy elektroniczne w mechatronice;
  • zagadnienia ogólne.