Kurs kompleksowy Altium Designer PCB

- | Szkolenie | Bielsko-Biała

Kurs przeznaczony dla osób, które mają przynajmniej podstawowe umiejętności z zakresu projektowania PCB i chcą poszerzyć swoją wiedzę, bądź też zamierzają wykorzystywać program Altium Designer profesjonalnie.

Kurs kompleksowy Altium Designer PCB

Omawiane zagadnienia obejmują cały proces projektowania PCB, począwszy od schematów, a skończywszy na przygotowaniu dokumentacji produkcyjnej. Zakres omawianego materiału zapewnia opanowanie programu Altium Designer w stopniu niezbędnym do jego skutecznego wykorzystania w pracy.