Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Lutowanie ręczne w technologii mieszanej (THT i SMT)

- | Szkolenie | Włocławek

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie montażu komponentów w technologii mieszanej (SMT i PTH). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowiązujący standard montażu IPC-A-610.

Lutowanie ręczne w technologii mieszanej (THT i SMT)

Program szkolenia

 • BHP na stanowisku pracy
 • Zabezpieczenia przed ESD
 • Obsługa stacji lutowniczych
 • Podstawy lutowania
 • Rola oraz właściwości lutowia i topników
 • Budowa i typy płytek drukowanych
 • Identyfikacja komponentów w technologii SMT i PTH
 • Standard IPC-A-610 w zakresie montażu komponentów PTH i SMT
 • Zajęcia praktyczne
 • Egzamin teoretyczno-praktyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

 • Bezpośrednio zajmujących się montażem lub kontrolą płytek drukowanych wykonanych w technologii SMT i PTH

Korzyści dla uczestników

 • Pozyskają najnowszą wiedzę na temat montażu obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej z uwzględnieniem obowiązujących międzynarodowych standardów
 • Otrzymają podręcznik z materiałem dydaktycznym
 • Uzyskają imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Uzyskają imienny certyfikat MEN