Szkolenia otwarte IPC 600 dla specjalistów

- | Szkolenie | Warszawa

Celem tego szkolenia jest zakwalifikowanie i certyfikowanie ucznia jako Certyfikowanego Specjalistę IPC (CIS). Szkolenie to wesprze firmy zajmujące się produkcją płyt PCB i pakietów elektronicznych, aby uzyskać najwyższą jakość, produktywność i opłacalność produkcji, zapewniając pracownikom możliwość prawidłowego stosowania kryteriów dopuszczalności IPC-A-600.

Szkolenia otwarte IPC 600 dla specjalistów

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, instruktorów, kierowników ds. Jakości, techników montażu i inżynierów procesów, osoby odpowiedzialne za zakupy, handlowców, z dużym doświadczeniem w produkcji i montażu pakietów elektronicznych.

Zapewni to Twojemu klientowi więcej zaufania i informacji o sposobie postępowania z zamówieniem oraz o tym, jak produkujesz i dostarczasz produkt. Mianowicie możesz pokazać im, na podstawie standardu IPC, w jaki sposób Twój produkt został skontrolowany i według której klasy.

Ponieważ standardy IPC są akceptowane na całym świecie przez wszystkie gałęzie elektroniczne, mogą zostać zaimplementowane w systemie jakości. Zyskasz na tym, że nie musisz opracowywać i utrzymywać standardów, po prostu odwołujesz się do standardów IPC.