Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Szkolenia otwarte IPC 600 dla specjalistów

- | Szkolenie | Warszawa

Celem tego szkolenia jest zakwalifikowanie i certyfikowanie ucznia jako Certyfikowanego Specjalistę IPC (CIS). Szkolenie to wesprze firmy zajmujące się produkcją płyt PCB i pakietów elektronicznych, aby uzyskać najwyższą jakość, produktywność i opłacalność produkcji, zapewniając pracownikom możliwość prawidłowego stosowania kryteriów dopuszczalności IPC-A-600.

Szkolenia otwarte IPC 600 dla specjalistów

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów, instruktorów, kierowników ds. Jakości, techników montażu i inżynierów procesów, osoby odpowiedzialne za zakupy, handlowców, z dużym doświadczeniem w produkcji i montażu pakietów elektronicznych.

Zapewni to Twojemu klientowi więcej zaufania i informacji o sposobie postępowania z zamówieniem oraz o tym, jak produkujesz i dostarczasz produkt. Mianowicie możesz pokazać im, na podstawie standardu IPC, w jaki sposób Twój produkt został skontrolowany i według której klasy.

Ponieważ standardy IPC są akceptowane na całym świecie przez wszystkie gałęzie elektroniczne, mogą zostać zaimplementowane w systemie jakości. Zyskasz na tym, że nie musisz opracowywać i utrzymywać standardów, po prostu odwołujesz się do standardów IPC.