2011/65/UE Dyrektywa RoHS 2 i 2015/863 dyrektywa RoHS 3 - jakie wymagania stawia producentom i importerom

| Seminarium | on-line

Celem webinarium jest zapoznanie się z nowymi obowiązkami dotyczącymi produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z Dyrektywy RoHS 2 i RoHS 3 oraz podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność zabronionych substancji.

2011/65/UE Dyrektywa RoHS 2 i 2015/863 dyrektywa RoHS 3 - jakie wymagania stawia producentom i importerom

Webinarium skierowane do osób wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (producenci i importerzy), producentów podzespołów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Webinarium odbędzie się 11 lipca 2019 r. w godzinach 10:00 - 11:30.

Program:

  • Aspekty prawne dyrektywy RoHS2 ( definicje, kategorie EEE, wykluczenia i ograniczenia).
  • Wymagania dla producentów i importerów sprzętu elektronicznego i podmiotów wprowadzających wyrób na rynek.
  • Normy badawcze w zakresie RoHS.
  • Etapy badań w zakresie RoHS, zwolnienia.
  • Wejście dyrektywy RoHS 3, różnice względem dyrektywy RoHS 2.

 

źródło: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC

Więcej na rcc.com.pl