V. Konferencja Optoelektroniczna

- | Konferencja | Jachranka

V. Konferencja Optoelektroniczna

Konferencja Optoelektroniczna organizowana jest przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej,
Związku Pracodawców Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej.


Główne tematy konferencji:

  • Potencjał polskiej fotoniki w systemach obronnych i bezpieczeństwa,
  • Fotonika w systemach komunikacji oraz wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości,
  • Systemy sensoryczne - analiza i przetwarzanie obrazów; analiza wielospektralna,
  • Fotonika w nawigacji,
  • Wykorzystanie fotoniki w systemach robotycznych i pojazdach autonomicznych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem zgłoszenia do udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza on-line oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej. Po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej uczestnikom zostanie przesłana faktura VAT. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie imiennego zaproszenia. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

Koszt udziału w konferencji wynosi:

  • 1500 zł netto z zakwaterowaniem (do kwoty należy doliczyć 23% VAT),
  • 1250 zł netto bez zakwaterowania (do kwoty należy doliczyć 23% VAT).

Cena obejmuje: udział w konferencji, zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji, udział w uroczystej kolacji udział w imprezach towarzyszących.

Aby wziąć udział należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://optoelektroniczna.pl/rejestracja/.