Wprowadzenie do FreeRTOS na podstawie bibliotek TouchGFX

- | Szkolenie | Katowice

Zapraszamy do zapisania się na zorganizowane we współpracy z ST Microelectronics jednodniowe warsztaty technologiczne.Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu działania systemu operacyjnego freeRTOS, za pośrednictwem nakładki CMSIS OS, która jest w pełni zintegrowana ze środowiskiem CubeMX.

Wprowadzenie do FreeRTOS na podstawie bibliotek TouchGFX

Szkolenie zakłada zaprezentowanie podstawowych wiadomości na temat budowy i zasad działania systemu freeRTOS wraz z praktycznym wykorzystaniem nakładki CMSIS OS. Podczas szkolenia zostaną wytłumaczone różnice pomiędzy natywnym API freeRTOS, a API CMSIS OS.

Jako zaawansowany przykład wykorzystania systemu operacyjnego użyta zostanie biblioteka graficzna TouchGFX.Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej gdzie wiedza przekazywana jest poprzez praktyczne ćwiczenia.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

  1. zrozumienie zasady działania systemu freeRTOS,

  2. zdobycie podstawowych informacji z zakresu praktycznego wykorzystania systemu,

  3. zapoznanie się z biblioteką oraz narzędziami deweloperskimi dostarczanymi przez firmę STMicroelectronics.