Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Wprowadzenie do FreeRTOS na podstawie bibliotek TouchGFX

- | Szkolenie | Katowice

Zapraszamy do zapisania się na zorganizowane we współpracy z ST Microelectronics jednodniowe warsztaty technologiczne.Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu działania systemu operacyjnego freeRTOS, za pośrednictwem nakładki CMSIS OS, która jest w pełni zintegrowana ze środowiskiem CubeMX.

Wprowadzenie do FreeRTOS na podstawie bibliotek TouchGFX

Szkolenie zakłada zaprezentowanie podstawowych wiadomości na temat budowy i zasad działania systemu freeRTOS wraz z praktycznym wykorzystaniem nakładki CMSIS OS. Podczas szkolenia zostaną wytłumaczone różnice pomiędzy natywnym API freeRTOS, a API CMSIS OS.

Jako zaawansowany przykład wykorzystania systemu operacyjnego użyta zostanie biblioteka graficzna TouchGFX.Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej gdzie wiedza przekazywana jest poprzez praktyczne ćwiczenia.

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

  1. zrozumienie zasady działania systemu freeRTOS,

  2. zdobycie podstawowych informacji z zakresu praktycznego wykorzystania systemu,

  3. zapoznanie się z biblioteką oraz narzędziami deweloperskimi dostarczanymi przez firmę STMicroelectronics.