Covid-19
Wraz z kolejnymi falami pandemii
wiele ważnych imprez targowych jest wciąż odwoływanych, przekładanych na inny termin lub organizowanych w wersji online.
Organizatorzy wkładają co prawda wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Zalecamy więc, na krótko przed próbą wzięcia udziału w danym wydarzeniu,
sprawdzenie jego aktualnego statusu na oficjalnej stronie.

Szkolenie RTC-01 - ochrona urządzeń elektronicznych przed ESD

- | Szkolenie

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędna na stanowisku koordynatora ESD. Zajęcia realizowane w oparciu o materiały szkoleniowe IPC, normy PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 oraz ANSI/ESD S.20.20-2007.

Szkolenie RTC-01 - ochrona urządzeń elektronicznych przed ESD

Szkolenie skierowane jest do osób sprawujących kontrole w strefach EPA, audytorów ESD, pracowników przedsiębiorstw działających w branży elektronicznej.

Uczestnicy pozyskają wiedzę z zakresu wymogów związanych z zabezpieczeniem przed elektrycznością statyczną, niezbędną na stanowisku Koordynatora ESD. Podczas szkolenia uczestnicy również pozyskają wiedzę na temat przeprowadzania auditów stref EPA i tworzenia raportów i otrzymają podręczniki z materiałami dydaktycznymi.

Po zakończonym szkolenia uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty:

 • międzynarodowy - IPC
 • MEN

Łączny czas szkolenia wynosi 16 godzin.

Program szkolenia

 • Podstawowe informacje o wyładowaniach elektrostatycznych (ang. ESD) i przepięciach elektrycznych (ang. EOS)
 • Teoria mechanizmów elektryzacji
 • Elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ang. ESDS)
 • Środki ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi
 • Wymagania dotyczące tworzenia i użytkowania stref zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ang. EPA)
 • Wysokie napięcie w strefie EPA
 • Odpowiedzialność pracowników za stosowanie środków ochrony
 • Rola Koordynator ESD
 • Szkolenia personelu
 • Materiały szkoleniowe i instruktażowe IPC
 • Omówienie wymagań dotyczących przeprowadzania audytów stref EPA
 • Tworzenie raportów zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi
 • Dokonywanie pomiarów i redagowanie sprawozdań
 • Egzamin teoretyczno-praktyczny
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie