MSPO 2020 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

- | Targi krajowe | Kielce

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – MSPO 2020 – jest miejscem prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata. Kolejna edycja odbędzie się w dniach 8-11 września.

MSPO 2020 - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Ostatnie MSPO i MTL zajęły powierzchnię ponad 27 tys. m² w 7 halach wystawienniczych kieleckiego ośrodka oraz na terenie zewnętrznym. W roku 2019 podczas wystaw obecni byli wystawcy z: Australii, Austrii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajwanu, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Najliczniej reprezentowane były firmy z USA, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Swoje ekspozycje przedstawili światowi liderzy branży obronnej.