Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

EMV – międzynarodowa wystawa i warsztaty na temat kompatybilności elektromagnetycznej

- | Targi zagraniczne | Online

EMV to kompleksowy przegląd najnowszych trendów i osiągnięć w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Ubiegłoroczna edycja targów, ze względu na epidemię koronawirusa, nie odbyła się. Tegoroczna będzie miała charakter wyłącznie online.

EMV – międzynarodowa wystawa i warsztaty na temat kompatybilności elektromagnetycznej

Tematem przewodnim imprezy zaplanowanej w terminie 23-25 marca 2021 r. będzie „Tworzenie kompatybilnej przyszłości”. W poprzedniej edycji, która miała miejsce w roku 2019, wzięło udział 121 wystawców i 2779 gości.

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie