Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Midest International – targi kooperacji w przemyśle

- | Targi zagraniczne | Lyon (Francja)

Targi Midest International skupiają w jednym miejscu przedstawicieli ok. pięćdziesięciu branż przemysłowych - od motoryzacyjnej, przez chemiczną, medyczną, kosmiczną, a nawet rozrywkową, związanych m.in. z przetwórstwem metali, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych oraz z mikrotechnologią, elektroniką i energetyką. Tegoroczne targi poruszą w szczególności temat energii odnawialnej i stosunku sektora przemysłowego do środowiska.

Midest International – targi kooperacji w przemyśle

Ubiegłoroczna edycja – ze względu na pandemię koronawirusa – nie odbyła się. W 2019 roku targi Midest International zgromadziły 1200 wystawców i 45861 odwiedzających. Impreza obejmowała powierzchnię 11 tys. m².