Control Days Moscow – międzynarodowa wystawa systemów pomiarowych i testujących dla nauki i przemysłu

- | Targi zagraniczne | Moskwa (Rosja)

Control Days Moscow co roku gromadzi producentów i dostawców zaawansowanych technologicznie przemysłowych systemów pomiarowych. Targi obejmują obszary związane z precyzyjnymi pomiarami, metalografią, metrologią optyczną, drukiem 3D i technologią skanowania. W ramach wydarzenia tradycyjnie jest organizowana sekcja tematyczna - Testing Days, która poświęcona będzie testom przemysłowym, testom w komorach klimatycznych, wibrometrii i akustyce, tensometrii, rejestracji danych i wielokanałowych systemach pomiarowych.

Control Days Moscow – międzynarodowa wystawa systemów pomiarowych i testujących dla nauki i przemysłu

Po raz pierwszy w 2019 roku na Control Days Moscow zorganizowano sekcję tematyczną poświęconą oprzyrządowaniu i automatyzacji, w której skład wchodziły zagadnienia wsparcia metrologicznego i automatyzacji procesów technologicznych w przemyśle.