Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

ExpoElectronica - targi komponentów, urządzeń i materiałów dla przemysłu elektronicznego

- | Targi zagraniczne | Moskwa (Rosja)

ExpoElectronica to największa międzynarodowa wystawa komponentów, modułów i systemów elektronicznych w Rosji, zarówno pod względem liczby, jak i znaczenia lokalnych wystawców i tych z Europy Wschodniej. W 2019 roku w wystawie wzięło udział 457 firm z 17 krajów.

ExpoElectronica - targi komponentów, urządzeń i materiałów dla przemysłu elektronicznego

Od 23 lat ExpoElectronica ma status największej wystawy w branży elektronicznej i radioelektronicznej. Na targach zostaną zaprezentowane elementy elektroniczne, półprzewodniki, elektromechaniczne, komponenty pasywne, płytki drukowane i mikroukłady, wyświetlacze, systemy wbudowane i wiele innych.

Tegoroczne ExpoElectronica będzie skoncentrowane na obszarach tematycznych:

  • 5G - sieć i technologia łączności nowej generacji,
  • IoT - Internet Rzeczy,
  • AI - Sztuczna Inteligencja.
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie