Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Elcom Ukraine – targi energetyki, zasilania i automatyki budynkowej

- | Targi zagraniczne | Kijów (Ukraina)

W dniach 6-9 października tereny wystawiennicze KyivExpoPlaza będą gospodarzem 25. międzynarodowych targów Elcom Ukraine, poświęconych energetyce, elektrotechnice, inżynierii, efektywności energetycznej, technice oświetleniowej, automatyce budynkowej i przemysłowej.

Elcom Ukraine – targi energetyki, zasilania i automatyki budynkowej