Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Navitech - międzynarodowy kongres i wystawa poświęcona systemom nawigacji

- | Targi zagraniczne | Moskwa (Rosja)

Navitech to największe w Rosji wydarzenie poświęcone nawigacji satelitarnej, technologiom nawigacyjnym i informatycznym, geodezji i rynkowi mapowania - tak w ujęciu komercyjnym, jak i koncepcyjnym. Stanowi ono część Rosyjskiego Tygodnia Zaawansowanych Technologii (Russian Week of High Technologies). Impreza odbywa się w centrum Moskwy, na terenach targowych Expocentre. 

Navitech - międzynarodowy kongres i wystawa poświęcona systemom nawigacji

Jak co roku otwarty będzie salon Launch Lounge, gdzie zostanie pokazanych ok. 50 produktów, które wkrótce wejdą na rynek. W ramach wystawy odbędzie się też Międzynarodowe Forum Nawigacyjne (International Navigation Forum), dotyczące komercyjnego wykorzystania technologii nawigacji satelitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia statusu i planów rozwoju rosyjskiego systemu nawigacji satelitarnej GLONASS.