Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

PCIM Europe - wirtualne targi systemów zasilania, energoelektroniki, energii odnawialnej

- | Konferencja | Norymberga (Niemcy)

PCIM Europe to wydarzenie zorientowane na potrzeby uczestników, zawierające prezentacje na aktualne tematy z zakresu badań i rozwoju czołowych firm i uniwersytetów ze wszystkich dziedzin energoelektroniki. Ze względu na wciąż trwającą pandemię wystawa i konferencja odbędą się w formie wirtualnej, jako cykl prezentacji i spotkań online.

PCIM Europe - wirtualne targi systemów zasilania, energoelektroniki, energii odnawialnej

Tematyka tegorocznego PCIM Europe obejmie najnowsze osiągnięcia z dziedziny półprzewodników mocy, komponentów pasywnych, produktów do zarządzania ciepłem, magazynowania energii, czujników, nowych materiałów i systemów.