Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Forum Inżynierów Przyszłości 2020

- | Konferencja | Wrocław

Forum Inżynierów Przyszłości to ogólnopolska konferencja adresowana do inżynierów, przedsiębiorców i nauczycieli akademickich. Podczas wydarzenia zostanie poruszone pytanie - jak powinien wyglądać inżynier przyszłości oraz jak go przygotować do potrzeb współczesnej gospodarki? W trakcie konferencji zostaną poruszone obszary tematyczne związanej z przemysłem 4.0, przedsiębiorczością, działalnością studencką i rozwojem osobistym.

Forum Inżynierów Przyszłości 2020

Konferencja była pierwotnie planowana w terminie 12 - 15 marca, ale ze względu na epidemię koronawirusa została przeniesiona na październik. Jej organizatorzy to zespół Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Konferencja będzie skoncentrowana na czterech obszarach tematycznych:

 • Przemysł 4.0
  Będzie to główny temat konferencji. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę młodych inżynierów na ciągle zmieniający się świat, a co za tym idzie zmieniające się potrzeby rynku. Będzie możliwość poznania najnowszych technologii i rozwiązań, a to wszystko z mocnym naciskiem na IV rewolucję przemysłową. Celem wydarzenia jest pomoc przyszłym absolwentom oraz młodym inżynierom w zrozumieniu i dostosowaniu się do rynku pracy.

 • Przedsiębiorczość
  Czasem sam pomysł to za mało, trzeba założyć firmę, żeby go zrealizować. Podczas wydarzenia odbędzie się wykład, na którym zostanie poruszona tematyka przedsiębiorczości dla inżynierów.

 • Działalność studencka i społeczna
  Podczas pracy studenckiej lub społecznej można zdobyć wiele umiejętności takich jak praca w zespole, rozwiązywanie zadań interdyscyplinarnych, skupianie się na aktualnych problemach. Na wykładach zostaną przedstawione wartości takiej działalności, jednocześnie zachęcające do jej podjęcia.

 • Rozwój osobisty
  W dzisiejszym świecie każdy zawód wymaga umiejętności miękkich, w związku z tym organizator chce pokazać uczestnikom, że wszyscy mogą je ćwiczyć bez względu na indywidualne predyspozycje.

 

Oprócz zdobycia nowej wiedzy (na wykładach i warsztatach) uczestnicy będą mieli okazję do wspólnej dyskusji (podczas paneli dyskusyjnych). Równolegle do wydarzenia odbędzie się strefa targowa, na której zaprezentują się najlepsze koła naukowe z uczelni technicznych oraz partnerzy wydarzenia.