Covid-19
Wraz z kolejnymi falami pandemii
wiele ważnych imprez targowych jest wciąż odwoływanych, przekładanych na inny termin lub organizowanych w wersji online.
Organizatorzy wkładają co prawda wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Zalecamy więc, na krótko przed próbą wzięcia udziału w danym wydarzeniu,
sprawdzenie jego aktualnego statusu na oficjalnej stronie.

AOC Europe

- | Konferencja | Liverpool

Electronic Warfare Europe, flagowe wydarzenie europejskie AOC, łączy organizacje i osoby z całego rządu, obrony, przemysłu i środowisk akademickich w celu promowania wymiany pomysłów i informacji oraz przeglądu najnowszych osiągnięć w tych dziedzinach. Uczestnicy 25. edycji zorganizowanej w Liverpoolu spotkają się ze światowymi ekspertami, aby omówić tematy związane z technologiami i możliwościami, które leżą u podstaw ewolucji umiejętności EW, zarówno w kraju, jak i w obronie zbiorowej.

AOC Europe

Oprócz dwóch technicznych konferencji wydarzenie obejmuje powierzchnię wystawienniczą dla wyspecjalizowanych dostawców, którzy mogą zaprezentować swoje technologie, produkty i usługi. W roku ubiegłym w AOC Electronic Warfare Europe wzięło udział ponad 1,2 tys. osób. Była to największą jak dotąd edycja, która przyciągnęła rekordową liczbę przedstawicieli wojska, przemysłu i organizacji.