STM32 – zaawansowane programowanie na rejestrach

| Szkolenie | Online

Programowanie niskopoziomowe bezpośrednio na rejestrach mikrokontrolera jest alternatywą do programowania z wykorzystaniem firmowych bibliotek HAL, czy LL. Praca na rejestrach powoduje, że kod jest mniejszy i łatwiejszy do zrozumienia, funkcje mieszczą się na jednym ekranie monitora, program wykonuje się szybciej. Takie podejście pomaga zrozumieć działanie układu i wykorzystać wszystkie jego możliwości.

STM32 – zaawansowane programowanie na rejestrach

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

  • Układ DMA - możliwości, opis bitów sterujących, wykorzystanie
  • Sprzętowa identyfikacja końca pakietu danych USART
  • Współpraca USART i DMA przy wysyłaniu i odbieraniu pakietów danych
  • Współpraca licznika TIM6, DMA i DAC
  • Współpraca ADC i DMA: cykliczny pomiar jednego kanału
  • Wykonywanie cykliczne serii pomiarów ADC i DMA