Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

STM32 – zaawansowane programowanie na rejestrach

| Szkolenie | Online

Programowanie niskopoziomowe bezpośrednio na rejestrach mikrokontrolera jest alternatywą do programowania z wykorzystaniem firmowych bibliotek HAL, czy LL. Praca na rejestrach powoduje, że kod jest mniejszy i łatwiejszy do zrozumienia, funkcje mieszczą się na jednym ekranie monitora, program wykonuje się szybciej. Takie podejście pomaga zrozumieć działanie układu i wykorzystać wszystkie jego możliwości.

STM32 – zaawansowane programowanie na rejestrach

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

  • Układ DMA - możliwości, opis bitów sterujących, wykorzystanie
  • Sprzętowa identyfikacja końca pakietu danych USART
  • Współpraca USART i DMA przy wysyłaniu i odbieraniu pakietów danych
  • Współpraca licznika TIM6, DMA i DAC
  • Współpraca ADC i DMA: cykliczny pomiar jednego kanału
  • Wykonywanie cykliczne serii pomiarów ADC i DMA