Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Advanced Engineering

- | Targi zagraniczne | Antwerpia (Belgia)

Belgijska edycja wystawy Advanced Egineering, odbywającej się w kilku miejscach świata, stanowi miejsce branżowych spotkań służących rozwojowi sektora technologii i inżynierii jutra.

Advanced Engineering

Reprezentowane sektory to:

  • elektronika,
  • automatyka,
  • robotyka,
  • technologie wytwarzania,
  • inżynieria produkcji.

 

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie