Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Bezpłatny Webinar - Nowości w Altium Designer 21

| Seminarium | Bielsko-Biała | ul. Budowlanych 1, 43-430 Bielsko-Biała

Webinar | 19 stycznia 2021 r. | godz. 11.00 - 12.00

Bezpłatny Webinar - Nowości w Altium Designer 21

Altium Designer 21 wprowadza m.in. nowy panel symulacji SPICE, znaczące usprawnienie w projektowaniu druków Rigid-Flex, nowe możliwości wyrównywania długości połączeń na PCB, usprawnienia edytora schematów podnoszące produktywność oraz szereg innych usprawnień. Integracja z platformą Altium 365 została rozszerzona o podgląd historii projektów, system komentarzy ułatwiający dokumentowanie zmian, wykrywanie konfliktów usprawniające pracę grupową. Od wersji AD21 zmienia się sposób dostarczania aktualizacji i kolejne nowe funkcjonalności będą pojawiać się co 1-2 miesiące, znacznie częściej niż dotychczas.

Podczas webinaru zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w pierwszej odsłonie Altium Designer 21, między innymi:

 • Nowy panel Simulation Dashboard dla symulacji Spice
  W Altium Designer 20 wprowadzono nowy, zaawansowany silnik symulacji SPICE, oferujący większą wydajność, dokładność i niezawodność.
  Altium Designer 21 kontynuuje rozwój narzędzi symulacji obwodów, przez wprowadzenie nowego panelu Simulation Dashboard.
  Dzięki niemu, proces konfiguracji, weryfikacji i analizy Spice został znacząco uproszczony.
 • Ulepszenia w projektach Rigid-Flex
  • Możliwość tworzenia kształtu płyty z niezależnych regionów
  • Uproszczone tworzenie linii gięcia
  • Ulepszoną edycję regionów i linii gięcia w panelu Properties
 • Ulepszenia edytora schematu
  • Automatyczna numeracja arkuszy schematu
  • Identyfikacja nazwy sieci – możliwość informacji o logicznej i fizycznej nazwie sieci w projektach hierarchicznych
  • Globalne podświetlenie sieci – wybrana sieć jest podświetlana na wszystkich arkuszach projektu
 • Ulepszenia edytora PCB
  • Nowe tryby segmentów wydłużeń ścieżek podczas dopasowywania długości – Trombone i Sawtooth
  • Ulepszone przeciąganie przelotek, przelotek par różnicowych i par różnicowych
  • Nowy, ulepszony tryb edytora reguł projektowych
 • Zmiany w Altium 365
  • Historia projektu - progresywna oś czasu, informująca kto, kiedy i dlaczego utworzył konkretną wersję projektu, wraz z listą wszystkich zmian projektu między wersjami czy transferami MCAD CoDesign wyświetlanych na osi czasu
  • Ulepszone komentowanie projektu
  • Zapobieganie konfliktom – graficzna informacja o przeglądaniu bądź edycji dokumentów przez innych użytkowników

Zapraszamy inżynierów i projektantów systemów elektronicznych, szefów działów projektowych, studentów elektroniki i pracowników naukowych.
Webinar poprowadzi Dariusz Polus, ekspert techniczny Altium Designer.

Zarejestruj się !!