Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Automaticon 2021 - Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów

- | Targi krajowe

Targi Automaticon są największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Targi dają wystawcom doskonałą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w dziedzinach: automatyki, pomiarów przemysłowych i robotyki. Impreza jest licznie odwiedzana przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, jak również jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów.

Automaticon 2021 - Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów

Automaticon ma być wartościową, wysoko wyspecjalizowaną imprezą branżową, miejscem spotkania całego innowacyjnego sektora przemysłu, a także doskonałą platformą dla komunikacji biznesowej. Dzięki bogatemu programowi konferencji i seminariów targi mogą być miejscem wymiany najnowszej myśli technicznej, będącej kluczem dla rozwoju nowoczesnych technologii w polskich przedsiębiorstwach.

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie