Automaticon 2022 - Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów

- | Targi krajowe

Targi Automaticon są największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Targi dają wystawcom doskonałą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w dziedzinach: automatyki, pomiarów przemysłowych i robotyki. Impreza jest licznie odwiedzana przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, jak również jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów.

Automaticon 2022 - Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów

Automaticon ma być wartościową, wysoko wyspecjalizowaną imprezą branżową, miejscem spotkania całego innowacyjnego sektora przemysłu, a także doskonałą platformą dla komunikacji biznesowej. Dzięki bogatemu programowi konferencji i seminariów targi mogą być miejscem wymiany najnowszej myśli technicznej, będącej kluczem dla rozwoju nowoczesnych technologii w polskich przedsiębiorstwach.