Covid-19
Wraz z kolejnymi falami pandemii
wiele ważnych imprez targowych jest wciąż odwoływanych, przekładanych na inny termin lub organizowanych w wersji online.
Organizatorzy wkładają co prawda wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Zalecamy więc, na krótko przed próbą wzięcia udziału w danym wydarzeniu,
sprawdzenie jego aktualnego statusu na oficjalnej stronie.

Automaticon 2022 - Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów

- | Targi krajowe

Targi Automaticon są największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Targi dają wystawcom doskonałą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w dziedzinach: automatyki, pomiarów przemysłowych i robotyki. Impreza jest licznie odwiedzana przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, jak również jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów.

Automaticon 2022 - Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów

Automaticon ma być wartościową, wysoko wyspecjalizowaną imprezą branżową, miejscem spotkania całego innowacyjnego sektora przemysłu, a także doskonałą platformą dla komunikacji biznesowej. Dzięki bogatemu programowi konferencji i seminariów targi mogą być miejscem wymiany najnowszej myśli technicznej, będącej kluczem dla rozwoju nowoczesnych technologii w polskich przedsiębiorstwach.