Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

EuMW - European Microwave Week – targi i wystawa technologii mikrofalowych

- | Targi zagraniczne | Utrecht (Holandia)

EuMW jest organizowane przez Horizon House w imieniu European Microwave Association (EuMA), międzynarodowego naukowego stowarzyszenia non-profit. Na początku tego roku w związku z pandemią organizatorzy przełożyli wydarzenie, które miało się odbyć w Utrechcie, w Holandii na termin 10-15 stycznia 2021 roku. Teraz stało się oczywiste, że w tym roku niezmiernie trudno będzie zebrać uczestników i wystawców w jednym miejscu. Targi odbędą się online za pośrednictwem platformy vFairs. kolejne wydarzenie odbędzie się w październiku 2021 roku.

EuMW - European Microwave Week – targi i wystawa technologii mikrofalowych

Wirtualne wydarzenie EUMW 2020 odbędzie się w dniach 10-15 stycznia. Uczestnicy mogą wziąć udział w sesjach konferencyjnych i odwiedzić wirtualne stoiska do 5 lutego. Zespół zarządzający kontaktuje się teraz z wystawcami i prelegentami, aby zorganizować przejście na wirtualny program EuMW 2020.