Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

CAR-ELE - Automotive Electronics Technology

- | Targi zagraniczne | Tokio (Japonia)

CAR-ELE Japan to największe na świecie targi prezentujące wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny produkowany na potrzeby branży motoryzacyjnej - półprzewodniki, komponenty elektroniczne, oprogramowanie, narzędzia programistyczne i sprzęt testujący. Trafiają tu producenci aut i dostawcy części z całego świata.

CAR-ELE - Automotive Electronics Technology