Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Automation.Electronics-2021 - wystawa i konferencja elektroniki i automatyki

- | Targi zagraniczne | Mińsk (Białoruś)

Automation and Electronics jest wydarzeniem kierowanym do krajowych i zagranicznych producentów, dostawców rozwiązań automatyzacji, komponentów elektronicznych, a także sprzętu elektronicznego i elektromechanicznego do produkcji.

Automation.Electronics-2021 - wystawa i konferencja elektroniki i automatyki

W ramach konferencji wystawienniczych organizowane będą seminaria, spotkania biznesowe, prezentacja firm lokalnych i zagranicznych.

Targi Automation Electronics Minsk obejmą następujące obszary tematyczne:

  • Automatyzacja procesów,
  • Automatyzacja projektowania i zarządzanie danymi inżynierskimi,
  • Podstawowe środki pomiarowe i kontrolne
  • Konwersja danych i komunikacja
  • Jednostki wykonawcze i wyposażenie takie, jak przekaźnik, mechanizm napędowym Sprzęt CNC, sprzęt spawalniczy, do cięcia metali, układy pneumatyczne, kompresorowe, hydrauliczne, systemy grzewcze, wentylacyjne, wodociągowe itp.
  • Komponenty półprzewodnikowe,
  • Komponenty elektromechaniczne,
  • Płytki PCB
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie