Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Prezentacja możliwości pakietu Valor NPI firmy Mentor Graphics

| Seminarium | Online

Firma Gamma, dystrybutor podzespołów elektronicznych zaprasza na webinar poświęcony tematyce pakietu Valor NPI opracowanego przez Mentor Graphics. Podczas spotkania zostaną przedstawione od strony praktycznej wybrane narzędzia niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia analiz DFM/DFA oraz pozyskanych wyników za pomocą metody MRA (Manegement Risk Assessment).

Prezentacja możliwości pakietu Valor NPI firmy Mentor Graphics

Metoda MRA jest kierowana do projektantów, którzy z reguły nie są specjalistami w zakresie zagadnień technologicznych. Zawarte w pakiecie rozwiązanie Valor NPI może być stosowana na dowolnym etapie projektowania. Umożliwia to import danych we wszystkich używanych formatach ECAD jak i uniwersalnym (preferowanym) formacie ODB++ niezależnie od stosowanego narzędzia PCB.

Plan webinaru:

 • Wprowadzenie do Valor NPI
 • Struktura danych zawartych w ODB++
 • Tworzenie dokumentacji produktu w postaci ODB++ oraz BOM na przykładzie Xpedition/PADS Professional
 • Krótka charakterystyka VPL (Valor Part Library)
 • BOM Manager:
  • Import oraz translacja BOM-u;
  • Import listy AVL oraz Połączenie z BOM;
  • Uzupełnienie BOM-u o dane z VPL(MPN, VPL-Package);
  • Połączenie BOM-u z danymi montażowymi (BOM z współrzędnymi oraz rotacjami komponentów);
  • Dokładne scalenie pozycji BOM-u z geometrią footprintów pochodzących z VPL;
  • Scalenie modelu produktu (PCB) polegające na powtórnym przetworzeniu danych EDA, VPL oraz netlisty, analiza rezultatów;
  • Porównanie pomiędzy danymi z EDA oraz VPL;

 • NetLista, analiza oraz prezentacja wyników
 • MRA (Menagement Risk Assessment) jako nowa rewolucyjna metoda analizy DFM/DFA
 • PCB Design Factors, PCB Design Classifications oraz PCB Manufacturing Constraints jako główne elementy metody
 • Przegląd reguł ((parent, child) oraz sposobów ich definiowania
 • Analysis Setup Assistance jako narzędzie do adaptacji reguł do możliwości produkcyjnych
 • Interaktywne oraz automatyczne prowadzenie analiz
 • Stages jako profile dedykowane do różnych poziomów zaawansowania edycji PCB
 • Analiza wyników oraz tworzenie raportów
 • Podsumowanie oraz możliwości Valor NPI w przypadku używania narzędzi EDA wiodących producentów