Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Symulacja termiczna dla modułów mocy MagI³c przy użyciu REDEXPERT

| Seminarium | Online

Webinar ten wprowadzi uczestników do tematyki narzędzi online REDEXPERT do projektowania układów wykorzystujących moduł MagI³C. Za pomocą tego narzędzia można określić rozpraszanie mocy i temperaturę powierzchni modułu zasilania MagI³C, a dystrybucję ciepła na całej płytce drukowanej można w unikalny sposób zaprezentować na mapie ciepła.

Symulacja termiczna dla modułów mocy MagI³c przy użyciu REDEXPERT

Na koniec spotkania zostanie jako przykład wybrany odpowiedni moduł pod kątem optymalizacji termicznej do konkretnej aplikacji, aby przedstawić symulację termiczną w fazie projektowania.

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie