Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Zachowaj równowagę - sposoby balansowania superkondensatorów

| Szkolenie | Online

Dostępnych jest kilka technik balansowania superkondensatorów w celu zapobiegania nadmiernemu przeładowaniu. Podczas tego webinaru organizator przedstawi przegląd możliwości i pokaże rzeczywiste pomiary superkondensatorów dostarczonych przez firmę Würth Elektronik.

Zachowaj równowagę - sposoby balansowania superkondensatorów

 

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie