Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Elektryczność statyczna – szkolenie dla koordynatorów ESD

- | Szkolenie | Włoclawek | Al. Kazimierza Wielkiego, 6E

Szkolenie dla Koordynatorów ESD

Elektryczność statyczna – szkolenie dla koordynatorów ESD

Elektryczność statyczna - szkolenie dla Koordynatorów ESD

Na podstawie normy: PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 i ANSI/ESD S.20.20-2007

Cel szkolenia

  • Wiedza teoretyczna i praktyczna niezbędna na stanowisku koordynatora ESD. Zajęcia realizowane w oparciu o materiały szkoleniowe IPC, normy PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 oraz ANSI/ESD S.20.20-2007.

Czas trwania

  • Liczba godzin: 16

 

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie