Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Elektryczność statyczna – szkolenie dla operatorów ESD

| Szkolenie | Włoclawek | Al. Kazimierza Wielkiego, 6E

Szkolenie dla operatorów ESD

Elektryczność statyczna – szkolenie dla operatorów ESD

Elektryczność statyczna – szkolenie dla operatorów ESD

 

Cel szkolenia

  • Zdobycie wiedzy niezbędnej przy pracy z komponentami wrażliwymi na wyładowania statyczne. Kurs prowadzony jest w oparciu o obowiązujące normy co gwarantuje, że wiedza kursanta będzie pełna oraz zgodna z wymogami obowiązującymi w nowoczesnej elektronice

Czas trwania

  • Liczba godzin: 8
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie