Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów + zajęcia praktyczne w zakresie tworzenia wiązek przewodów

- | Szkolenie | Włocławek | Al. Kazimierza Wielkiego, 6E

IPC/WHMA-A-620 CIS + praktyka – Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów + zajęcia praktyczne w zakresie tworzenia wiązek przewodów

Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów + zajęcia praktyczne w zakresie tworzenia wiązek przewodów

IPC/WHMA-A-620 CIS + praktyka – Wymagania i akceptacje dla montażu kabli i wiązek przewodów + zajęcia praktyczne w zakresie tworzenia wiązek przewodów

Cel szkolenia

  • Zdobycie wiedzy związanej z wymaganiami dotyczącymi montażu kabli i wiązek przewodów wg standardu IPC/WHMA-A-620

Czas trwania

  • Liczba godzin: zależna od programu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

  • Bezpośrednio zajmujących się montażem lub kontrolą połączeń wykonanych z wykorzystaniem przewodów i kabli
Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie