Covid-19
Wraz z kolejnymi falami pandemii
wiele ważnych imprez targowych jest wciąż odwoływanych, przekładanych na inny termin lub organizowanych w wersji online.
Organizatorzy wkładają co prawda wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Zalecamy więc, na krótko przed próbą wzięcia udziału w danym wydarzeniu,
sprawdzenie jego aktualnego statusu na oficjalnej stronie.

Szkolenie on-line: "Wyposażenie eksploatacyjne w cleanroom"

| Szkolenie | Warszawa | Aleja Krakowska

Szkolenie on-line: "Wyposażenie eksploatacyjne w cleanroom"

Celem szkolenia jest:

  • Przygotowanie uczestników do świdomego dobóru wyposażenia i określenie kosztów użytkowania pomieszczenia czystego.

Szkolenie niezbędne dla: 

  1. Osób zajmójących się utrzymaniem ruchu w strefie czystej
  2. Menedżerów zarządzających strefą czystą
  3. Osób planujących budowę czystą chcących przygotować się do jej utrzymania i określenia kosztów z tym związanych

Korzyści dla uczestników, po ukończeniu szkolenia:

kursanci nabędą wiedzę pozwalającą na prawidłowy dobór wyposażenia i określenie kosztów użytkowania pomieszczenia czystego. Kursant otrzyma wiedze umożliwiającą dobór wyposażenia do pomieszczenia czystego adekwatnego do poziomu czystości, rodzaju produkcji oraz ryzyka zanieczyszczenia produktu przez personel. Osoba biorąca udział w szkoleniu będzie świadoma kosztów dodatkowych wiążących się z posiadaniem pomieszczenia czystego oraz będzie potrafiła zorganizować zaplecze utrzymujące ciągłość produkcji. 

Szczegółowe zakresy wiedzy przekazanej na szkoleniu:

1.Podstawowe terminy i definicje 

2.Elementy eksploatacyjne w cleanroom 

3.Wyposażenie podstawowe pomieszczenia czystego 

4.Wyposażenie użytkownika stref czystych 

5.Sprzątanie strefy czystej  

6.GMP a ISO - porównanie różnic w wyposażeniu  

7.Zasilanie strefy czystej porównanie kosztów  

8.Zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne 

9.Pranie odzieży do pomieszczeń typu cleanroom 

10.Różnica między praniem dla GMP a ISO 

11.Przygotowanie odzieży do prania 

12.Pranie a materiały jednorazowe – porównanie kosztów 

13.Przerwy technologiczne 

14.Najczęstsze błędy w doborze wyposażenia

Część praktyczna:

Podczas kursu każdy uczestnik otrzyma arkusz dzięki któremu będzie mógł określić koszty użytkowania własnej strefy czystej.  

 Trener z międzynarodową akredytacją ICCCS (www.icccs.net) w dziedzinie stref czystych.

 Do odbycia szkolenia online konieczne są:

  • Komputer z dostępem do Internetu;
  • Dostęp do platformy MS Teams lub Zoom

Informacje organizacyjne: 

  • Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 7 godzin szkolenia, od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy kawowe i obiadawa).
  • Koszt szkolenia wynosi 860 zł netto/osoba 
  • W cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu.
  • Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT płatną przelewem.

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, jeśli liczba zainteresowanych nie przekroczy wymaganego minimum.

Więcej informacji na temat szkolenia: www.cleanproject.pl/kategoria/szkolenia/

W sprawie zapisów na szkolenie prosimy o przesłanie informacji na adres: trainings@cleanproject.pl

Cleanproject sp. z o.o. sp. k.
Aleja Krakowska 110/114 Budynek B-25
02-256 Warszawa
Telefon: +48 22 123 5534 Fax: +48 22 123 5528
Internet: www.cleanproject.pl
E-mail: julia.grigorenko@cleanproject.pl
Mobile: +48 536 369 615

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie