Covid-19
Wraz z kolejnymi falami pandemii
wiele ważnych imprez targowych jest wciąż odwoływanych, przekładanych na inny termin lub organizowanych w wersji online.
Organizatorzy wkładają co prawda wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Zalecamy więc, na krótko przed próbą wzięcia udziału w danym wydarzeniu,
sprawdzenie jego aktualnego statusu na oficjalnej stronie.

Szkolenie on-line: "BHP w pomieszczeniach typu cleanroom"

| Szkolenie | Warszawa | Aleja Krakowska

Szkolenie on-line: "BHP w pomieszczeniach typu cleanroom"

Celem szkolenia jest:

  • Przygotowanie uczestników do bezpiecznej pracy w obiektach typu „cleanroom”.

Szkolenie przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach, na których charakter pracy wiąże się z koniecznością przebywania w pomieszczeniu czystym typu Cleanroom 

1. Operatorów pracujących w strefach czystych produkcyjnych i laboratoryjnych

2. Menadżerów organizujących i zarządzających pracą stref czystych,

3. Laborantów,

4. Służb utrzymania ruchu pracujących w strefach czystych,

5. Osób od których wymagana jest wiedza dotycząca bezpiecznej pracy w cleanroom

Uczestnikami szkolenia okresowego są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, wymienieni w § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści dla uczestników, po ukończeniu szkolenia:

kursanci nabędą wiedzę teoretyczną i praktycznej związanej z przebywaniem i pracą w strefach czystych. Uczestniczy będą w stanie w odpowiedni sposób przygotować się do pracy w cleanroom, ubrać się odzież cleanroom, kontrolować podstawowe parametry,  wykonywać zadania w strefie czystej a także utrzymać obiekt w klasie czystości. Jest to podstawowe szkolenie dla osób pracujących w cleanroom, niezbędne by wydajnie i bezpieczenie pracować w strefach czystych.

Szczegółowe zakresy wiedzy przekazanej na szkoleniu:

1. Organizacja pomieszczeń czystych ze względu na BHP

2. Regulacje prawne z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą:

3. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka:

4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku:

5.Przykłady najczęściej popełnianych błędów w sytuacjach awaryjnych i zagrożeń w pomieszczeniach typu cleanroom.

Trener z międzynarodową akredytacją ICCCS (www.icccs.net) w dziedzinie stref czystych.

Do odbycia szkolenia online konieczne są:

  • Komputer z dostępem do Internetu;
  • Dostęp do platformy MS Teams lub Zoom

Informacje organizacyjne: 

  • Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 8 godzin szkolenia, od 8:00 do 16:00 (w tym przerwy kawowe i obiadawa).
  • Koszt szkolenia wynosi 550 zł netto/osoba 
  • W cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia kursu.
  • Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT płatną przelewem.

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, jeśli liczba zainteresowanych nie przekroczy wymaganego minimum.

W sprawie zapisów na na szkolenie prosimy o przesłanie informacji na adres: trainings@cleanproject.pl

Cleanproject sp. z o.o. sp. k.
Aleja Krakowska 110/114 Budynek B-25
02-256 Warszawa
Telefon: +48 22 123 5534 Fax: +48 22 123 5528
Internet: www.cleanproject.pl
E-mail: julia.grigorenko@cleanproject.pl
Mobile: +48 536 369 615

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie