Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego nowej dyrektywie niskonapięciowej (LVD)

- | Szkolenie | Katowice

Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego nowej dyrektywie niskonapięciowej (LVD)

Osoby:

 •    kierownictwo techniczne,
 •    konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy,
 •    osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
 •    służby utrzymania ruchu, technolodzy, inżynierowie produkcji,
 •    pracownicy kontroli jakości,
 •    inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
 •    pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
 •    inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

 

Firmy:

 •    zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową),
 •    producenci sprzętu oświetleniowego (w tym reklamowego), AGD, RTV,
 •     integratorzy systemów, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 •    importerzy i inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji sprzętu elektrycznego,
 •    jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

Umiejętności/kompetencje:

 • wskazania zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności w Polsce i UE,
 • określania jaki sprzęt podlega pod dyrektywę LVD,
 • dokonania klasyfikacji sprzętu w rozumieniu LVD,
 • przeprowadzania oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy LVD,
 • znajdowania właściwych norm dla danego wyrobu,
 • określania, kiedy warto skorzystać z usług zewnętrznych laboratoriów badawczych,
 • odpowiedniego udokumentowania procesu oceny zgodności,
 • stworzenia dokumentacji technicznej wymaganej przez dyrektywę LVD,
 • sporządzania odpowiedniej deklaracji zgodności WE,
 • określania poprawności dokumentów:
 • odbieranych od poddostawców,
 • przekazywanych klientowi wraz z wyrobem,
 • weryfikacji tabliczki znamionowej wyrobu na zgodność z LVD.