XXX Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników

| Targi krajowe | Warszawa

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku (w październiku i na przełomie lutego i marca), począwszy od 2008 roku. Każdorazowo w wydarzeniu uczestniczyło około 70 firm i instytucji. Po czterech ostatnich edycjach Targów, ograniczonych z powodu pandemii do katalogu targowego w wersji elektronicznej, organizator przywraca wydarzenie do tradycyjnej formy.

XXX Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników

Zazwyczaj wśród uczestników najwięcej firm reprezentuje  branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy zajmujące się wyłącznie elektroniką.

Targi są licznie odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – największego wydziału PW (ponad 3000 studentów), ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej i innych uczelni.

Wykorzystując doświadczenia z okresu pandemii, organizator planuje również wydanie elektronicznej wersji katalogu i jego dystrybucję wśród studentów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Zgłoszenia do katalogu oraz do bezpośredniego udziału w Targach w roli wystawcy przyjmowanie są do dnia 20 lutego 2023 roku.

Kolejne targi odbędą się 23 października tego roku.