Hands-on Linux Academy 2023 - tworzenie GUI za pomocą Qt library na platformie SpaceSOM-8Mplus

| Szkolenie | Katowice

Firmy SoMLabs i Elhurt zapraszają do udziału w organizowanych przez nie warsztatach linuksowych, poświęconych podstawom tworzenia interfejsów graficznych (GUI) za pomocą bibliotek Qt na modułach SoM z rodziny SpaceSOM-8MPlus.

Hands-on Linux Academy 2023 - tworzenie GUI za pomocą Qt library na platformie SpaceSOM-8Mplus

Podczas warsztatów na sześciu efektownych przykładach uczestnicy zapoznają się z możliwościami środowiska Qt library oraz nowoczesnej platformy emebedded (i.MX8M Plus).

Warsztaty będą prowadzone na platformie sprzętowej SoMLabs bazującej na mikroprocesorze NXP i.MX8M Plus. Jest to zestaw sprzętowy składający się z modułu SpaceSOM-8MPlus, płyty bazowej SpaceCB-8Mplus-ADV oraz modułu wyświetlacza SL-TFT7-TP-600-1024-LVDS. Sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczeń udostępnią uczestnikom organizatorzy.

Terminy i lokalizacje:

  • 26.09.2023 (wtorek) - Kraków;
  • 27.09.2023 (środa) - Katowice.

Uwagi:

  • W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru osób zapraszanych na warsztaty.
  • Pierwszeństwo będą miały osoby rejestrujące się mailem w domenie firmowej.
  • O wynikach rekrutacji organizator poinformuje kandydatów drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje i materiały zostaną przesłane po zakończeniu naboru.
  • Osoby, które nie zakwalifikują się w pierwszym naborze do udziału w szkoleniu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
  • Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-15.00 (z przerwami kawowymi i lunchem).