Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn: ćwiczenia z użyciem programu SISTEMA

- | Szkolenie | Katowice | Hotel Silesian Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice

W jej trakcie przećwiczysz w praktyce znajomość normy EN ISO 13849-1 metodą krok po kroku z użyciem nieodpłatnego programu SISTEMA

Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn: ćwiczenia z użyciem programu SISTEMA

Dyrektywa maszynowa wymaga, by system sterowania maszyną zapewniał jej bezpieczne funkcjonowanie. W praktyce oznacza to, że projektant systemu sterowania musi wziąć pod uwagę zarówno normalne jak i niepoprawne działanie maszyny, będące wynikiem np. uszkodzenia układu sterowania. Musi on również uwzględniać środki zapobiegające możliwości obejścia zabezpieczeń. Dyrektywa maszynowa nie precyzuje jednak w jaki sposób bezpieczeństwo ma zostać zrealizowane.

Wymagania dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny zostały uszczegółowione w normach zharmonizowanych. Od 1996 roku stosowano normę EN 954-1, która określiła wymagania dla elementów systemu sterowania i wprowadziła podział na tzw. Kategorie Bezpieczeństwa (B, 1, 2, 3, 4). Norma ta nie uwzględniała jednak kwestii niezawodności (możliwych uszkodzeń) elementów składowych systemu sterowania. Dlatego też opracowano nową edycję wspomnianej normy i opublikowano ją pod numerem EN ISO 13849-1, w której oprócz Kategorii Bezpieczeństwa wprowadzono pojęcie Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (Performance Level [PL]: a, b, c, d, e). Praktyczne wykorzystanie tej normy, bez stosownego przygotowania i użycia narzędzi wspomagających jest jednak dość trudne.

Niniejsze szkolenie jest drugą częścią kompleksowego szkolenia (zobacz >>) związanego z układem bezpieczeństwa maszyny. W jej trakcie przećwiczysz w praktyce znajomość normy EN ISO 13849-1 metodą krok po kroku z użyciem nieodpłatnego programu SISTEMA ułatwiającego m.in.:

  • dobór odpowiednich elementów układu sterowania,
  • niezbędne obliczenia oraz
  • tworzenie dokumentacji wymaganej przez normę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat projektowania części układu sterowania maszyny odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, zapoznać się z wymaganiami dyrektywy maszynowej w zakresie układu sterowania i dokumentacją wynikającą z normy 13849-1 skorzystaj z części 1 szkolenia (zobacz>>), w której poruszymy również kwestię oceny ryzyka, która musi poprzedzać działania związane z projektowaniem SRP/CS.

Aby mieć pewność, że Twój trud włożony w projektowanie nie będzie zniweczony przez m.in. przypadkowy błąd lub błędne wykonanie, musisz zaplanować i zrealizować proces walidacji, o którym mówi EN ISO 13849-2. Jak to zrobić podpowiemy Ci w części 3 szkolenia (zobacz >>).

Możesz też od razu posiąść całą tę praktyczną wiedzę i umiejętności oraz oszczędzić 400 zł zapisując się na wszystkie 3 części szkolenia Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849 >>

W szkoleniu wykorzystano wiedzę, praktyczne doświadczenia oraz materiały szkoleniowe specjalistów z zakresu wymagań dyrektyw związanych z oznaczeniem CE, projektantów i audytorów układów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz producentów elementów składowych układu sterowania (Schmersal, Sick, Bosch Rexroth).