Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Obsługa techniczna i programowanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich QuickPanel View- kurs dla służb utrzymania ruchu

| Szkolenie

Obsługa techniczna i programowanie sterowników PLC oraz paneli operatorskich QuickPanel View- kurs dla służb utrzymania ruchu

Termin: 24 Sierpnia 2010 r.
Miejsce: Gdańsk
Informacje dodatkowe:

Cel szkolenia:
 • Wyposażenie Służb Utrzymania Ruchu w wiedzę umożliwiającą sprawniejszy nadzór nad systemami automatyki
 • Poznanie architektury i możliwości sprzętowych sterowników i kontrolerów GE Fanuc.
 • Poznanie obsługi technicznej i diagnostyki sterowników GEFanuc.
 • Zaznajomienie się z oprogramowaniem narzędziowym Proficy Machine Edition.
 • Nauka programowania sterowników PLC za pomocą języka drabinkowego (Ladder Diagram).
 • Poznanie podstaw programowania paneli operatorskich QuickPanel View.
 • Szkolenie jest przeznaczone dla służb utrzymania ruchu wykorzystujących sterowniki PLC, kontrolery PACSystems oraz panele operatorskie firmy GE fanuc
Program szkolenia
 • Sterowniki serii 90-30, VersaMax, VersaMax Nano/Micro, kontrolery PACSystems Rx3i - podstawowe elementy składowe.
 • Rodzaje modułów i sposoby ich oznaczania.
 • Metody podłączania sygnałów dwustanowych - logika pozytywna i negatywna.
 • Możliwości modułów wejść/wyjść analogowych.
 • Proficy Machine Edition Logic Developer PLC - organizacja programu, elementy składowe, wymagania sprzętowe.
 • Konfigurowanie sterowników serii 90-30, VersaMax, VersaMax Nano/Micro, RX3i.
 • Komunikacja oprogramowania narzędziowego Proficy Machine Edition ze sterownikiem.
 • Diagnostyka błędów działania sterownika.
 • Rożne metody kontroli stanu pracy urządzeń. Lokalizowanie i usuwanie awarii.
 • Systemy pomocy w oprogramowaniu narzędziowym - Companion, InfoViewer.
 • Definiowanie i podgląd zmiennych.
 • Edytor programu napisanego w języku drabinkowym (LD) - tworzenie i edycja programu sterującego.
 • Zastosowanie bloków funkcyjnych.
 • Obsługa programowa wejść/wyjść analogowych.
 • Komentowanie, dokumentowanie i archiwizowanie programu.
 • Zarządzanie kolejnymi wersjami projektów. Znajdowanie różnic pomiędzy programem wzorcowym a programem w sterowniku/kontrolerze.
 • Bloki podprogramów.
 • Definiowanie elementów własnych biblioteki.
 • Metody zabezpieczeń.
 • Rodzaje paneli operatorskich firmy GE Fanuc.
 • Podstawy obsługi oprogramowania narzędziowego Proficy Machine Edition View.
 • Konfigurowanie ekranów i zmiennych w panelach operatorskich QuickPanel View.

Więcej informacji: www.akademia.astor.com.pl